BLOG
oklyakusama H kunn
anntiaiburou barbell 16ga

tadaima
PARADOX no
PC ga kowaretemasu.
hihonngo nyuuryoku ga dekimasenn.
omiseha eigyousiteimasu.
yoyaku osusume simasu.
UJ